۲۸ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

یورینال یا توالت ایستاده یورینال و یا توالت ایستاده[…]

بیشتر
۲۲ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

سیستم فلاشتانک اولی پیور سیستم فلاشتانک توکار[…]

بیشتر
۰۲ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

انواع فلاش تانک روکار اولی: تولید فلاش تانک روکار[…]

بیشتر
۰۹ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

نحوۀ تولید برق در فلاش تانک توکار اولی شرکت اولی[…]

بیشتر
۲۷ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

آموزش نصب فلاش تانک توکار زمینی (Back To Wall) فلاش[…]

بیشتر
۱۹ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

فیلم زیر روش نصب فلاش تانک توکار Oli را نشان می[…]

بیشتر
۰۸ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

کلید پنوماتیک فلاش تانک Oli: یکی از انواع کلیدهای[…]

بیشتر
۱۷ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

آموزش تعمیر فلاش تانک Oli کلیپ زیر نحوۀ تعمیر فلاش[…]

بیشتر
۱۴ 0

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

آموزش نصب فلاش تانک توکار اولی فیلم زیر  آموزش[…]

بیشتر
۲۲ 2

ارسال شده توسط  در آموزش نصب و تعمیر

مزایای استفاده از فلاش تانک توکار ایتالیایی Oli […]

بیشتر