لینک زیر نحوۀ تعمیر و تعویض قطعات و مکانیسم فلاش تانک توکار اولی را نشان می دهد. توصیه ما سرویس توسط افراد متخصص است و این ویدیو صرفا جهت آموزش و اطلاع عمومی است:

http://www.aparat.com/v/uRvXt

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری