فیلم زیر روش نصب فلاش تانک توکار Oli را نشان می دهد.

البته توصیه ما نصب فلاش تانک توکار توسط افراد با تجربه است و این فیلم صرفا جهت آموزش شخصی است.

همچنین در زیر ابعاد فلاش تانک توکار تمام فریم نشان داده شده است.

نصب فلاش تانک توکار

مورد مهم در نصب این نوع فلاش تانک رعایت فاصلۀ ۱ متر از کف تمام شده تا آکس محل نصب صفحه کلید است.

آکس صفحه کلید در ارتفاع یک متری با خطی مشخص شده است.

جهت راحتی بیشتر ارتفاع فریم فلاش تانک قابل تنظیم و افزایش به میزان ۲۰ سانت میباشد.

همچنین خروجی فاضلاب این فلاش تانک قابل چرخش و تنظیم جهت نصب آسانتر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری