توالت های فرنگی به طور کلی از نظر عملکرد در دو نوع سیفونی و یا واش دان موجودند. در این مقاله به بررسی این دو نوع و مزایا و معایب هر کدام می پردازیم.

توالت فرنگی سیفونی

به طور کلی فرنگی های سیفونی دارای مجرای خروجی S شکلی در انتهای فرنگی جهت خروج فاضلاب است. در این نوع از سرویس ها با خروج آب از مخزن، سطح آب در داخل کاسه فرنگی بالا می آید. این امر بدلیل سرعت بسیار بالاتر ورود آب به کاسۀ فرنگی نسبت به میزان خروج آن از طریق خروجی نسبتا نازک مدل های سیفونی است. این تفاوت باعث ایجاد حالت مکش در مسیر خروجی میگردد که بصورت گردابی کوچک آب را به مجرای خروجی می کشد. در هنگام کامل شدن تخلیه در این سیستم معمولا صدایی شنیده میشود که به دلیل آزاد شدن خلاء عملکرد سیفونی است.

عملکرد تمامی سرویس فرنگی های معمول سیفونی به این شکل هستند.

مزیت ها:

نظافت نسبتا مناسب داخل کاسۀ فرنگی بدلیل وجود حجم بالای آب

قدرت بالای فلاش بدلیل ایجاد خلاء

صدای کم عملکرد سیفونی

انتشار نسبتا پایین بوی نامطبوع

معایب:

گرفتگی نسبتا زیاد بدلیل نازک بودن مسیر خروجی آب

سایز بزرگ فرنگی های سیفونی بدلیل بزرگتر بودن کاسه و بلند تر بودن خروجی S فاضلاب

توالت فرنگی واش دان

توالت های واش دان مدلی از فرنگی هاست که بیشتر در کشورهای اروپایی ( و اخیرا در بسیاری دیگر از کشورها) بکار میروند. عملکرد این سیستم بسیار ساده است. نیروی حاصل از خروج سریع آب به داخل کاسۀ فرنگی، باعث تخلیۀ سریع فاضلاب میشود.

به دلیل قطر بسیار بیشتر خروجی فاضلاب در این نوع فرنگی ها، آب از مخزن فلاش تانک بسرعت وارد کاسه فرنگی شده و سریعا به داخل مجرای فاضلاب می رود. مخزن این نوع فرنگی ها معمولا دارای دو ظرفیت و حجم آبگیری است که باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود. در مدل های جدید این نوع فرنگی ها ظرفیت بزرگ این توالت ها به ۴/۵ لیتر کاهش یافته که تقریبا معادل نصف میزان آب مصرفی در سیستم های سیفونی است.

مزیت ها:

اندازۀ کوچکتر فرنگی نسبت به مدل های سیفونی

صرفه جویی بیشتر در مصرف آب

بدون مشکل گرفتگی بدلیل خروجی فاضلاب بزرگ

قیمت پایینتر کاسۀ فرنگی

معایب:

ایجاد بوع نامطبوع و کثیفی بیشتر بدلیل وجود حجم آب کمتر در کاسۀ فرنگی

صدای بالا بدلیل خروج یکباره آب از مخزن فلاش تانک

توالت فرنگی

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری