سیستم فلاشتانک اولی پیور

سیستم فلاشتانک توکار اولی ۷۴ با امکان اتصال مخزن مواد شوینده، امکان شستشوی خودکار سرویس فرنگی را فراهم میسازد. در هر بار استفاده از فلاش تانک توکار، میزان ۲ میلی لیتر از مواد شوینده با آب خروجی ترکیب شده و وارد سرویس بهداشتی میشود. حجم مخزن ۵۰۰ میلی لیتر بوده و با برداشتن کلید فلاش تانک توکار براحتی قابل پرشدن مجدد می باشد. مزیت این سیستم، آسودگی در عملکرد خودکار و آسیب نرسیدن به مکانیسم فلاش تانک بدلیل تماس نداشتن مواد شیمیایی در داخل مخزن با مکانیسم فلاش تانک است. این مکانیسم که فیلم چگونگی عملکرد آنرا در زیر مشاهده می نمایید، در کاهش آلودگی و نیاز به شستشو را در اماکن عمومی به نحو چشمگیری کاهش می دهد.

لینک زیر کلیپ چگونگی عملکرد این سیستم را نمایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری