شرکت اولی در سال ۲۰۱۴ از سیستمی جدید رونمایی کرد که انرژی مورد نیاز جهت راه اندازی فلاش تانک های توکار مجهز به کلید الکتریکی را از آب داخل فلاش تانک می کند. این سیسم مجهز به مبدلی است که در هنگام ورود آب به فلاش تانک و نیز از هر نوع حرکت آب داخل فلاش تانک انرزی لازم جهت فعال شدن فلاش تانک بصورت تاچ لس را فراهم می کند. این سیستم نیازی به اتصال به برق شهری و یا باطری ندارد.

لینک زیر نحوۀ کار این سیستم را نشان می دهد.
http://www.aparat.com/v/SqQp3

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری