همان طور که در مقالات قبل اشاره شده، فلاش تانک های اولی به دلیل داشتن آبگیرهای تاخیری که از ورود آب به فلاش تانک در زمان خروج آب به داخل کاسۀ فرنگی جلوگیری می کند، باعث صرفه جویی به مراتب بالاتر نسبت به سایر فلاش تانک دکمه ای توکار با ظرفیت فلاش تانک یکسان می باشد.

شرکت اولی دارای بالاترین استاندارد صرفه جویی در مصرف آب (A+) می باشد.

در کشور ما بدلیل کمبود منابع آبی، استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته و استفاده از وسایل بهینه در ساختمان جهت بهبود مصارف خانگی از موارد بسیار مهم در این زمینه می باشد.

حال ببینیم این مقدار در واقعیت به چه میزان تاثیر خواهد داشت.

تفاوت مصرف آب در فلاش تانک دکمه ای تک ظرفیته و دو ظرفیته

مصرف آب در فلاش تانک های معمول تک ظرفیته معمولا بین ۶ تا ۹ لیتر است. این میزان در فلاش تانک های دو ظرفیته اولی ۳ لیتر در ظرفیت کم و ۶ لیتر در ظرفیت بالاست. حال اگر بر فرض فلاش تانک عادی تک ظرفیته ۶ لیتری را با فلاش تانک اولی مقایسه کنیم.

اگر فرض بگیریم خانواده ای از سرویس بهداشتی خود ۷ بار طی روز استفاده میکند و از این میان ۲ بار نیاز به ظرفیت بالا و ۵ بار نیاز به ظرفیت پایین تر باشد. مقدار مصرف آب فلاش تانک در یک سرویس بهداشتی در فلاش تانک تک ظرفیته در حدود ۴۲ لیتر در روز و در صورت استفاده از فلاش تانک دو ظرفیته در حدود ۲۷ لیتر در روز خواهد بود.

تفاوت مصرف آب در فلاش تانک معمولی در مقایسه با فلاش تانک Oli

حال تفاوت مصرف را در فلاش تانک های معمولی با فلاش تانک دکمه ای اولی مجهز به آبگیر تاخیری را بررسی میکنیم.

فلاش تانک اولی تنها دارنده انحصاری سیستم آبگیری تاخیری است. این مکانیسم از ورود آب به مخزن در زمان تخلیه آب از فلاش تانک جلوگیری می کند.

در هر بار استفاده از فلاش تانک اولی نسبت به سایر فلاش تانک های توکار و روکار دو ظرفیته، به طور متوسط در حدود نیم لیتر آب بیشتری صرفه جویی میشود. در حالت ۷ بار استفاده در روز که در مورد قبل اشاره شد، این میزان در حدود ۳/۵ لیتر در روز خواهد بود.

حال با یک حساب سر انگشتی به مقدار صرفه جویی ۵۰ درصدی آب در مقایسه با فلاش تانک های تک ظرفیته و ۱۳ درصد نسبت به سایر برندهای دو ظرفیته می رسیم.

البته این اعداد فقط در صورت استفاده از فلاش تانک های ۶ لیتری است که البته بسیاری از فلاش تانک ها ظرقیت های بالاتر و طبیعتا مصرف بالاتری دارند.

نمودار زیر صرفه جویی آب در فلاش تانک های اولی نسبت به سایر برندهای دو ظرفیته نشان می دهد.

ظرفیت فلاش تانک

فیلم زیر مقدار صرفه جویی آب در فلاش تانک Oli را نشان می دهد:

فلاش تانک دکمه ای

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری