کلیپ زیر نحوۀ تغییر میزان آب مصرفی و میزان تخلیۀ آب در ولو خروجی سیستم اولی ۷۴ را نشان میدهد شرکت اولی دارای بالاترین استانداردها در میزان مصرف آب و نیز کیفیت قطعات می باشد

http://www.aparat.com/v/Kg96y

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری