پمپ فلاش تانک Oli:

کلیپ زیر نحوۀ تغییر میزان آب مصرفی و میزان تخلیۀ آب در ولو خروجی سیستم اولی ۷۴ را نشان میدهد. فلاش تانک Oli شرکت اولی دارای بالاترین استانداردها در میزان مصرف آب و نیز کیفیت قطعات می باشد.

فلاش تانک Oli

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری