یکی از انواع کلیدهای فلاش تانک توکار که در شرایط خواصی استفاده میشود، کلید های پنوماتیک هستند. مزیت اصلی این نوع از کلیدهای فلاش تانک، قابلیت نصب کلید در محلی دورتر از خود فلاش تانک و باکس پیش بینی شده برای نصب کلید است. این نوع صفحه کلیدها با استفاده از لوله های بسیار نازک هوا، باعث فعال شدن فلاش تانک می شوند و به سازندگان امکان ایجاد طراحی های متنوع تر و فضا سازی های بهتر را میدهد.

لینک زیر نحوۀ نصب کلیدهای فلاش تانک توکار پنوماتیک را نشان میدهد:

http://www.aparat.com/v/13KZJ

دیدگاهتان را بنویسید:
*ضروری