لولۀ اتصال وال هنگ به فلاش تانک توکار

لولۀ وال هنگ

لولۀ اتصال وال هنگ به فلاش تانک توکار  طول ۳۰ سانت سفید رنگ

تولید شرکت Oli ایتالیا

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها