لولۀ خرطومی فلاش تانک توکار سرویس ایرانی

لولۀ خرطومی فلاش تانک توکار جهت اتصال فلاش تانک توکار به کاسه توالت ایرانی

قابلیت انعطاف بالا  و کیفیت ساخت بسیار مناسب

ساخت ایران

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها