فلوتر فلاش تانک OLI 74 – مکانیسم داخلی

فلوتر AZOR PLUS از شرکت اولی با سیستم تاخیری از ورود آب در هنگام تخلیۀ آن جلوگیری می کند. این عملکرد باعث صرفه جویی تا ۱۰ لیتر در روز به ازای هر سرویس بهداشتی است. این مکانیسم ها همچنین دارای گواهی تست بالای ۲۰۰ هزار بار عملکرد و گواهی تستهای مقاومت نسبت به سختی، PH و … می باشد.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها